Regnskap

Regnskap

Ome Regnskap AS sikrer at regnskapsførselen for ditt foretak, uavhengig av selskapsform, blir utført i henhold til de enhver tid gjeldende lover og regler.

Regnskapsloven, bokføringsloven og bokføringsforskriftene er bestemmende for hvilke krav som stilles til ditt foretak sin regnskapsførsel. Dette er lover og regler i stadig endring, og kan derfor være krevende å holde seg oppdatert på.

Tjenester:

  • Regnskapsføring
  • Momsregnskap
  • Årsoppgjør
  • Selvangivelse
  • Ligningsoppgave

Fakturering

Gode faktureringsrutiner er avgjørende både med hensyn til å opprettholde god likviditet, samt følge opp at kundene betaler sine forpliktelser til rett tid.

Du kan velge å overlate hele jobben til oss, eller fakturere selv ved hjelp av vår web-baserte faktureringsmodul.

Web-faktura er et nettbasert faktureringssystem som lar deg opprette egne fakturaer direkte på nett uten å måtte installere noe spesiell programvare.

Ved å ta i bruk Web-faktura kan du:

  • Opprette egne produkter og nye kunder direkte på nett
  • Få oversiktlige statistikker og rapporter over hva som er fakturert

Web-faktura er knyttet opp mot vår regnskapsløsning, og alle registrerte fakturaer blir automatisk bokført i vårt regnskapssystem.

MVA

Ome Regnskap AS utarbeider løpende termin/års innberetning og sørger for at oppgaven leveres rettidig inn til skattemyndighetene.

Kontakt oss

Har du spørsmål vedrørende noen av våre tjenester? Send oss en melding, så kommer vi tilbake til deg – eller ring oss for en uforpliktende prat.

Telefon: 56 15 70 00
E-post: omeas@omeas.no
Våre tjenester