Rådgivning

Rådgivning

Å holde seg oppdatert på gjeldende lovgivningen kan være en utfordrende oppgave.

Oppstart og drift av et selskap innebærer et relativt omfattende skjemavelde, samt at det stiller store krav knyttet til registrering og rapportering.

Overlat disse oppgavene til oss, og benytt deg av vår kunnskap og kompetanse. La oss gjøre det vi kan, så kan du bruke tiden din til det du er god på.

  • Hjelp ved valg av selskapsform
  • Etablering av foretak
  • Formalisering av avtaler
  • Skatte- og avgiftsrådgivning

Kontakt oss

Har du spørsmål vedrørende noen av våre tjenester? Send oss en melding, så kommer vi tilbake til deg – eller ring oss for en uforpliktende prat.

Telefon: 56 15 70 00
E-post: omeas@omeas.no
Våre tjenester