Her kommer nyheter og praktisk info fra OME Regnskap AS.